+91-9087427076 info@sskambala.com

Our Presence

Villages we work with:

 • Sambhalka
 • Chudiala
 • Ghasitpur
 • Kesri
 • Khanpur
 • Modi
 • Durala
 • Bihta
 • Dubli
 • Hariyoli
 • Saha
 • Phalail Majra
 • Akbarpur
 • Tepla
 • Mithapur